Help! De stemmers lezen niet. En nu?

Help! De stemmers lezen niet. En nu?

We gaan steeds vluchtiger en sneller lezen, lijkt het wel. Hoe zorg je dan toch dat je stemmers de juiste informatie tot zich nemen? Daar is een schone taak weggelegd voor de organisatoren van de verkiezingen, voor ons als softwareontwikkelclub, maar ook voor de stemmer.

Kan dat niet handiger?

Als een medewerker, klant of student online gaat stemmen, wil hij of zij alle informatie in één scherm voor zich hebben. Dat kan om behoorlijk wat informatie gaan. Kandidatenlijsten, verkiezingsprogramma’s, stembiljetten, om altijd alle informatie in één en hetzelfde scherm te krijgen, dat is onbegonnen werk. Technisch kunnen we van alles – uitklapschermpjes, langere pagina’s of kleinere letters –, maar dat betekent óf een hoop gescrol, óf dat je in de weer moet met een vergrootglas. Dat wordt waarschijnlijk ook geen succes. De grote vraag: hoe fix je dat? En hoever gaat je verantwoordelijkheid daarin?

Visueel is hot

Mensen willen steeds sneller en vluchtiger informatie tot zich nemen. Hoe bereik je je doelgroep dan toch? Dat is een spanningsveld. Visueel maken is hot, vandaag de dag wordt alles in filmpjes vastgelegd. Het kan dus een idee zijn om in je verkiezingsprogramma een link naar een YouTube-filmpje op te nemen. Toch ontkomen de stemmers er niet aan dat ze ook zullen moeten lezen.

Een stapje in de goede richting

Hoe ga je daar mee om? Ik vrees dat er voor alle betrokken partijen een uitdaging ligt. Voor degene die de verkiezingen organiseert en voor de kandidaten, geldt: Maak je boodschap duidelijk maar hou het beknopt. Voor ons als ontwikkelaar geldt dat we de schermen zo maken dat we daar die ‘to the point’ informatie kwijt kunnen op de plek waar die nodig is. Maar voor de stemmer geldt natuurlijk nog steeds dat hij of zij wel iets moet doen. Als je wil weten op wie je stem uit wil brengen, moet je informatie tot je nemen en die komt die niet vanzelf. Als we allemaal een stapje naar elkaar toe doen, lukt het ons wel.

Nieuwsgierig?

Wil je meer informatie over Progress Verkiezingen of ben je benieuwd of we iets voor jouw verkiezing kunnen betekenen? Neem contact met ons op, we denken graag met je mee!

Jan Batteram, directeur, info@progressonderwijs.nl | 050 - 205 35 30


;